Δεδομένα


Απόσπασμα δεδομένων από το FG2020 paper

Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα των δεδομένων από το FG2020 paper "Towards a Visual Sign Language Dataset for Home Care Services" . Περιλαμβάνει ένα βίντεο που έχει εγγραφεί χρησιμοποιώντας μια κάμερα ximea, ένα βίντεο που χρησιμοποιεί μια κάμερα kinect2 rgb, τα αρχεία επισημείωσης που δημιουργήθηκαν από το elan, το αρχείο json που περιέχει τα keypoints καθώς και το κείμενο του σεναρίου και τα glosses σε μορφή docx και xslx, αντίστοιχα. Επίσης, περιέχει δεδομένα από τον νοηματιστή 8, που νοηματίζει το 5ο σενάριο της συλλογής των σεναρίων της Σοφίας.


Περιγραφή Αρχείων

  • n8_s5_t1_rgb.mp4 είναι το rgb βίντεο που έχει καταγραφεί με την κάμερα kinect 2 rgb σε μορφή mp4 και 30 fps. Το n8 αναφέρεται στον 8ο νοηματιστή, s5 αναφέρεται στο 5ο σενάριο από τη συλλογή σεναρίων της Σοφίας.
  • n8_s5_t1_depth.mj2 είναι το βίντεο που έχει καταγραφεί με τον kinect 2 αισθητήρα βάθους σε μορφή mj2, and τις πληροφορίες βάθους. Το n8 αναφέρεται στον 8ο νοηματιστή, s5 αναφέρεται στο 5ο σενάριο από τη συλλογή σεναρίων της Σοφίας.
  • n8_s5_t1.avi είναι το βίντεο που έχει καταγραφεί με το ximea camera σε μορφή avi, ~60 fps. Το n8 αναφέρεται στον 8ο νοηματιστή, το s5 αναφέρεται στο 5ο σενάριο από τη συλλογή σεναρίων της Σοφίας.
  • n8_s5_t1.eaf είναι το αρχείο ELAN που περιέχει τις επισημειώσεις με τα timestamps. Η επισημείωση βασίζεται στο n8_s5_t1.avi και τα glosses στα Ελληνικά από το αρχείο Sophia_Stress_script_5.xlsx. Για να χρησιμοποιηθεί το αρχείο, πρέπει να πρέπει να επεξεργαστείτε τη γραμμή που αναφέρεται στη διαδρομή του βίντεο.
  • n8_s5_t1.json περιέχει τα keypoints του χεριού που εξήχθησαν από το βίντεο.
  • n8_s5_t1_res.json περιέχει τα keypoints του προσώπου που εξήχθησαν από το βίντεο.
  • Sophia_Stress_script_5.xlsx περιέχει τα glosses στα Ελληνικά του 5ου σεναρίου από τη συλλογή σεναρίων της Σοφίας.
  • Sophia_Stress_script_5.docx περιέχει το έγγραφο του Ελληνικού κειμένου του 5ου σεναρίου από τη συλλογή σεναρίων της Σοφίας.

Προεπισκόπηση του βίντεο kinect 2

Δείγματα από τις βιντεοσκοπίσεις του έργου στην Αθήνα

Παρακάτω παρουσιάζεται μέρος των δεδομένων που αφορούν βίντεο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με θέμα ψυχιατρική συνέντευξη, βασισμένο σε σενάριο του έργου HealthSign. Στους υποτίτλους εμφανίζονται τα ελληικά glosses, και το κείμενο του σεναρίου επίσης στα ελληνικά.